a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

Biyoloji Sözlüğü

abakteriyel : Bakteri bulunmayan, bakterisiz olan.

Abdomen : Karın, böceklerde vücudun son bölümü.

abiyogenez : Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş.

abiyotik çevre : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

abiyotik faktör : Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

abiyotropi : Bir genetik kusur sonucu herhangi bir organın başlangıçtaki durumunu veya işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan ve erişkin yaşta görülen hastalık durumu.

Absorbsiyon : Enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma.

acetyl-coA yolu : Prüvik asidin anaerobik ayrışımı sırasında polisakkaritlerin beta - hidroksibutirik asit oluşumunda izlediği yol.

açık dolaşım : Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir.

Acoelomata : Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. Endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur.

Adaktili : Parmakların doğmalık olarak yokluğu.

adaptasyon : Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu sağlayan ve kalıtsal olan özellikleri.

Adenin : Nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazıdır.Adenin yapısına katıldığı bazı moleküller ; ATP, ADP, AMP, NAD, NADP vs.

Adenovirüsler : Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir. Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.

Adenozin trifosfat (ATP) : Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji.

Adrenalin : Böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.

Aerob : Yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.

Aerob organizma : Ancak oksijen varlığında yaşayabilen organizmalara denir.

Aglütinasyon : Kan hücrelerinin kümeleserek pihtilasmasi.

Aglütinin : Belirli bir antijeni (genellikle alyuvar ya da bakteri) aglütinasyona uğratabilen antikor.

[12 3 4 5  >>