a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

H - harfi ile başlayan terimler

Habitat : Yetişme ortamı, bir canlının, bir türün içinde yaşadığı ortam.

Haploid / monoploid : Tek kromozom setine sahip olan.

Hemoglobin : Alyuvarlar içerisinde bulunan ve yapısında demir taşıyan, kırmızı renkli bir solunum pigmenti.

Hemolenf : Bazı omurgasızlarda, hemosöl adı verilen vücut boşluğu içerisinde bulunan sıvı.

Hemolitik : Kan hücrelerine zarar veren.

Hemosiyanin : Bazı omurgasızlarda bulunan, demir yerine bakır içeren, mavi-yeşil renkli solunum pigmenti.

Hemosöl : Eklem bacaklılarda, gerçek sölom boşluğu yerine bulunan ve içinde solunum sıvısının dolaştığı vücut boşluğu.

Herbivor : Bitkisel besinler ile beslenen canlılar.

Hermafrodit : Çift eşeyli, her iki eşeyin organlarını birlikte taşıyan, er dişi, monoik.

Heterojen : Değişik karakterlere yada yapılara sahip olan.

Heteronom metamerizm : Vücudu oluşturan segmentlerin, birbirinden farklı yapıda olması.

Heterospor : Mikrospor ve makrospor gibi morfolojik ve eşey bakımından farklı sporlar.

Heterotrof : Kendi besinini üretemediği için, organik besinleri dışarıdan almak zorunda olan canlılar (ardıbeslek).

Hidrostatik : Suda sabit bir şekilde kalmayı ve yüzebilmeyi sağlayan.

Hif : Sporların çimlenmesiyle oluşan ve birden fazla çekirdek taşıyan, silindir şeklindeki tüpsü iplikçikler.

Hipertermofil : Aşırı yüksek sıcaklıkları seven.

Hipodermis : Dermis tabakasının alt bölümü.

Hipofiz : Beyin tabanında bulunan ve iki kısımdan meydana gelen bir iç salgı bezi.

Hipogeik : Toprak yüzeyinin altında gelişen ya da yaşayan.

Holoblastik bölünme : Hücre bölünmesinin, yumurtanın tamamında gerçekleşmesi.

[12  >>