a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

N - harfi ile başlayan terimler

Nasti : Bitkinin, uyaranın cinsine göre yaptığı fakat uyaranın yönüne bağlı olmayan davranışlar.

Nefridiopor : Omurgasızların boşaltım organları olan nefridyumların vücut dışına açıldıkları açıklık.

Nefridyum : Omurgasızların boşaltım organları.

Nekzus : Yarıklı, aralıklı bağlantı türü.

Nematosit : Knidosit hücrelerinin içeriği ya da kendisi.

Neoteni : Ergin halde larva özelliklerinin görülmesi.

Nimf : Başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat eşey organları ve kanatları tam olarak gelişmemiş evre.

Nod : Düğüm şeklinde yapı.

Nöron : Sinir hücresi.

Nörotoksik : Sinir sistemi üzerinde zararlı etkisi olan zehirli maddeler.

Notokord : İlkin sırt ipliği.

Nötr : Elektriksel yükü sıfıra eşit olan.

Nükleik asitler : Çekirdek içinde bulunan, genetik şifreyi taşıyan, yapılarında şeker bulunan asitler (DNA ve RNA).

Nusellus : Tohum taslağında embriyo kesesini çevreleyen doku.