a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

E - harfi ile başlayan terimler

Effektör : Sinir hücrelerinin bağlı olduğu ve sinirsel uyarılara karşı verilen cevabın yerine getirildiği bez, kas, hücre veya organlar, sonuçlandırıcı organlar.

Egzotik tür : Yerli olmayan tür.

Ekoloji : Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki karşılıklı ilişkileri araştıran bilim dalı. Doğanın yapısını ve işlevini araştıran bilim dalı.

Ekoloji : Canlıların birbirleri ile ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı.

Ekosistem : Doğadaki canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşim bağlarıyla oluşturdukları sistem.

Ektoderm : Embriyo gelişimi sırasında oluşan 3 tabakadan en dışta olanı, dış deri.

Ektoparazit : Başka bir canlının vücudu üzerinde parazit olarak yaşayan canlı, dış parazit.

Ektoplazma : Hücre içerisindeki sitoplazmanın çevresel veya dış bölgesi, dış plazma.

Ekzoenzim : Dış ortama salgılanan enzim.

Elytra : Kın kanat, kitinleşmişi kanat yapısı.

Embriyo : Zigotun gelişmesiyle oluşan genç organizma.

Endemik : Belirli bölgeye ait canlı türleri.

Endoderm : Embriyo gelişimi sırasında oluşan 3 tabakadan, en içte olanı, iç deri.

Endoparazit : Bir canlının vücudunun içinde parazit olarak yaşayan organizma. Örn: bağırsak solucanı

Endopeptidaz : Protein molekülünün iç bağlarını hidrolize uğratan bir proteinaz türü.

Endoplazma : Hücre içerisindeki sitoplazmanın orta veya iç bölgesi, iç plazma.

Endosperm : Bir tohumun çimlenip ilk yapraklarını verinceye kadar geçen sürede besin ihtiyacını karşılayan doku.

Enfeksiyon : Bakteri, virüs, mantar yada protozoonların organizmaya girmesi durumu.

Enfektif : Enfeksiyona neden olabilme yeteneğine sahip.

Enterosöl Sölom : Embriyonik gelişim sırasında arkenteron tavanında her iki yanda cepler oluşur. Daha sonra arkenteron ile bağlantılarını yitiren bu cepler, endoderm ve ektoderm arasında ara bir doku halinde gelişir. Bu ceplerin içindeki boşluklar bağırsaktan türediği için “enterosöl" adını alır. Sindirim sisteminden meydana gelen, cep şeklindeki vücut boşluklarıdır.

[12  >>