a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

S - harfi ile başlayan terimler

Saçak kök : Yan köklerin ana kökten daha fazla gelişmesi.

Safra tuzları : Safra kesesinden ince bağırsağa salgılanan ve yağların misellere (küçük partiküller) dönüşümünü sağlayan biyokimyasal maddeler.

Saprofit : Ölü canlılar veya organik maddeler üzerinden beslenen, çürükçül, ayrıştırıcı.

Sarkozom : Mitokondriyum

Segmantasyon : Zigotta, sitoplazma büyümesi olmadan art arda görülen mitoz bölünmeler sonucunda, birbirine benzer hücrelerin oluşması.

Segment : Bir yapının, az çok birbirine benzeyen parçalarından her biri, bölüt.

Sekonder : İkincil, ikinci derecede önemli olan, yan, tali.

Sekretin : Sindirim sırasında onikiparmak bağırsağı tarafından meydana getirilen ve pankreas sindirim enzimleri salgılamak üzere uyaran bir polipeptid hormonu.

Selüloz : Çok sayıda glikozun birleşmesi ile oluşan, bitki hücrelerinin temel yapıtaşı olan yapısal bir polisakkarit.

sentriyol : Hücre bölüneceği zaman kutuplara göç eden, iğ ipliklerinin yapımında rol oynayan organellerdir.

Septum : Bölme.

serebral : Beyin organıyla ilgili yapı.Beyine bağlı.

serum : Kanın pıhtılaşmasından sonra ayrılan sıvı kısım.

Sesil : Bir yere bağlı olarak yaşayan.

sessiz mutasyon : Meydana geldiği gen üzerinde, daha sonra bugen tarafından üretilecek proteinin fonksiyonunu değiştirmeyen mutasyonlardır (etkisiz mutasyon).

Sferik simetri : Vücudun herhangi bir yerinden geçen tüm düzlemlerin, vücudu eşit iki parçaya ayırdığı simetri tipi, küresel simetri.

Sil : Bazı bir hücrelilerde hareketi sağlayan, bazı organizmaların da akciğer borularında senkronize hareket ederek, toz gibi. partikülleri akciğerden uzaklaştıran kamçı benzeri yapı.

Simbiyont : Başka türden bir canlı ile ortak yaşayan canlı. Bu birliktelik, her iki tarafın fayda ya da zarar durumuna göre farklı isimler alır.

Sinüs : Organların ya da dokuların arasındaki boşluk.

Sisterna : Silindirik yapıda borucuk sistemi.

[12  >>