a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

V - harfi ile başlayan terimler

vakuol : Ökaryot hücrelerin sitoplazması içerisinde sıvı, hava yada kısmen sindirilmiş besin kapsayan tek zarla çevrili yapıların her biri.

Valin : Protein sentezine katılan amino asitlerden birisi.

Varyasyon : Bazı karakterler bakımından farklı olma, orta durumdan sapma durumu. Esas tür tipine göre belirli karakterlerde görülen farklılıklar.

Vasküler sistem : Ksilem ve floemden oluşan bitki dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş maddelerin, floem tarafından fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağlayan sistem. İletim sistemi. Damar sistemi.

Vejetasyon : Bitkilerin sınıflandırılmasındaki, yöreleri gözetmeksizin fizyonomik ve ekolojik bakımdan bir bölgedeki bitki örtüsü. Bir yerdeki ekolojik koşullara bağlı olarak bulunan bitki örtüsü.

Vejetatif üreme : Yaprak ya da sap gibi vücut bölümlerinden eşeysiz olarak üreme.

Velum : 1. Medüzlerde, şemsiye yapısının kenarını çember gibi saran örtü. 2. Basidli mantarlarda, genç basidiokarpları örten yapı.

Ventral : Bir organizmanın karın kısmı.

Virulan : Hastalık yapıcı virüs. Bu fajlar konakçının parçalanmasına neden olur. (Litik döngü)

Visceral kitle : İç organlar.

Viskoz : Akışkanlığı az olan sıvı.

Vivipar : Yavrunun, bir plasenta varlığıyla, anneyle arasında besin, gaz, vb. alışverişi olarak gelişimini tamamlaması sonucunda, gerçek doğum yapan.