a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

G - harfi ile başlayan terimler

Gal : Bitkilerde, böcek ya da mantar gibi organizmaların neden olduğu anormal gelişen yapılar.

Gamet : Üreme hücresi, eşey hücresi.

Gastrodermal : Gastrodermisten köken alan, gastrodermis özelliklerini taşıyan.

Gen : DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası. Kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimi. Her gen, protein veya RNA molekülü gibi özel bir işlev taşıyan kromozomların belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur.

Genom : Bir organizmanın sahip olduğu genetik şifrelerin tamamı.

Globüler : Küre şeklinde, küresel.

Gonad : Eşey hücrelerinin üretildiği organlar, eşey organları.

Gonopor : Eşey açıklığı, eşey organlarının vücut dışına açıldığı delik.