a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

O - harfi ile başlayan terimler

Ocellus (çoğulu= Ocelli) : Bazı omurgasızlarda ve diğer basit yapılı organizmalarda görülen, mercek de taşıyabilen basit göz, nokta göz.

Odun boruları : Bitkilerde çeşitli hücre tiplerinden oluşan, su iletimi ve destek görevini yapan doku. Ksilem.

Oksidasyon : (Yükseltgenme) Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime.

Omnivor : Hem bitkisel hem de hayvansal besinler ile beslenebilen canlılar.

Oocyst : Etrafı koruyucu bir kılıfla çevrili, olumsuz çevre koşullarına karşı dayanıklı yapıda olan yumurta hücresi.

Organel : Hücrenin içerisinde bulunan ve her biri farklı görevlerden sorumlu olan, daha küçük alt birimler.

Osmoregülasyon : Bazı sucul organizmaların, vücutlarının osmotik basıncını, yaşadıkları ortamın osmotik basıncına bağlı olmadan ayarlamaları.

Osmoz : Suyun yoğunluğunun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru, yarı geçirgen zardan geçmesi. Kısaca, yarı geçirgen zardan suyun difüzyonudur.

Ototrof : Işık enerjisi veya kimyasal enerji kullanarak, inorganik maddelerden kendi organik besinini üretebilen canlılar.(kendibeslek)

Ovaryum : Dişi eşey organı, yumurtalık.

Ovidukt : Yumurtaları, yumurtalıktan dışarı taşıyan kanal, yumurta kanalı.

Ovipar : Yumurtasını vücut dışına bırakarak çoğalan.

Ovipozitor : Yumurtaları yerleştirmeye yarayan yapı, yumurtlama borusu.

Ovovivipar : Bir plasenta oluşumuyla anne-yavru arasında bağlantı olmaksızın, yumurtası vücut içinde gelişen ve yavruyu yumurtadan çıktıktan sonra vücut dışına bırakan, yalancı doğum yapan.

Ovül : Tohumlu bitkilerde, döllenmeden sonra tohumu meydana getiren yapı.