a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

F - harfi ile başlayan terimler

Fagositoz : Büyük parçacıkların (besinlerin veya yok edilecek olan yabancı maddelerin), yalancı ayaklar yardımıyla hücre içerisine alınması.

Farinks : Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk, yutak.

Fauna : Belirli bir ortamdaki hayvan türlerinin tümü.

Femur : Uyluk kemiği.

Fenotip : Genlerin dış görünüşteki ifadesi.

Feromon : Alan belirlenmesi, topluluk içinde hiyerarşik düzenin sağlanması ve üreme döneminde eşlerin birbirini bulması gibi durumlarda etkili olan, 'dış hormon' olarak da adlandırılabilen kimyasallar.

Filotaksis : Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.

Fitoplankton : Suda pasif olarak hareket eden (yer değiştiren) ve bitkisel özellik gösteren organizmalar.

Floem : Bitkilerde organik besin taşıyan borular, soymuk boruları.

Floem : Bitkilerde iletici hücreler olan, kalburlu hücreler ve kalburlu boru elementlerinden oluşan, besin iletimi, depo edilmesi ve destek görevlerini yapan doku. Soymuk boruları

Flora : Belirli bir alanda bulunan bitkilerin tümü. Bakteriler için de flora kelimesi kullanılır.

Folikül : Küçük kese şeklindeki yapıların genel adı.

Fosil : Günümüzde yaşamayan canlıların eski devirlerden kalma, taşlaşmış kalıntıları.

Fotoototrof : Işık enerjisini kullanarak, ihtiyacı olan organik besin maddelerini üretebilen canlılar.

Fotoreseptör : Işığa duyarlı almaçlar.

Fotosentez : Klorofil taşıyan hücrelerde görülen, ışık enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten organik madde sentezlenmesiyle sonuçlanan tepkimeler zinciri.

Fototaksi : Işığa bir cevap olarak yapılan yönlenme hareketi.