a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

D - harfi ile başlayan terimler

Dekumbent : Kalkık uçlu. Yalnız dalların uç kısmı yukarı doğru yükselmiş yerde yatık olarak gelişen bitki.

Dekurrent : Aşağı doğru sarkarak uzayan. Yaprak ayasının gövde üzerine yapışık olarak aşağı doğru uzaması.

Delesyon : Bir tip kromozom mutasyonu sonucunda DNA daki bir bazın yada bazların yok olması hali.

Deltat : Eşkenar üçgen biçiminde. Yaprak sapı üçgeninin tabanının ortasında bulunur.

Dendroid : Ağaç dalı biçiminde dallanmış tüy.

Dendroloji : Botaniğin ağaç özelliğindeki bitkilerini inceleyen ve araştıran bilim dalı.

Dentat : Dişli. İri ve keskin olan dişlerin eksenleri yaprağa dikey durumdadır.

Dentikulat : Küçük dişli. Dentat ile aynı biçimde olup daha küçük olan diş.

Dentin : Kollajen ve kalsiyum tuzlarından oluşan, diş ya da pul yapısında bulunabilen sert madde.

Dentisid kapsula : Dişli kapsül. Açılma kapsülün uç kısmındaki dişlerin birleştikleri yerde olur.

Dermis : Hayvanlarda derinin alt tabakasına verilen ad.

Deuterostomia : Blastopor, ağız yerine anüsü oluşturur. Ağız daha sonra şekillenir. Genellikle, enterosöl sölom ve radial segmentasyon ile birlikte anılır.

Diandrus : İki stamenli.

Diatom : Bir fitoplankton grubu.

Difüzyon : Molekül ya da iyonların, çok yoğun oldukları bir ortamdan, daha az yoğunlukta bulundukları bir ortama doğru yaptıkları geçiş hareketi.

Diklin : Bir eşeyli çiçek. Erkek üreme organlarının (andrekeum) ve dişi üreme organlarının (ginekeum) ayrı çiçekler üzerinde bulunması.

Dikotiledon : Embriyosunda iki çenek yaprağı bulunan bitki.

Dimorfizm : Bir tür içinde, iki farklı formun görülmesi durumu.

Dioik : Vücudunda dişi veya erkek üreme organlarından sadece birini bulunduran canlı, ayrı eşeyli.

Diploblasti : Embriyonik gelişim sürecinde sadece endoderm ve ektodermin oluşması, iki tabakalılık.

[12  >>