a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

I - harfi ile başlayan terimler

İç döllenme : Erkek ve dişi eşey hücrelerinin vücut içinde birleşmesi ile meydana gelen döllenme tipi. Erkek bireyin spermleri, belirli yapılar yardımıyla dişi vücuduna aktarılır ve dişinin vücudu içerisinde yumurta hücresini döller.

İki evcikli : Dioik.

İletim demeti : Bitkilerde organik ve inorganik besin maddelerinin iletiminin yapıldığı odun ve soymuk borularından oluşan yapılar.

İndikatör : Belirleyici. Bazı durumlara karşı hassasiyet göstererek ya da cevap oluşturarak, o durumlar hakkında ipucu veren.

İndirgenme bölünmesi : Eşey organlarında eşey hücrelerinin oluşması sırasında diploit ya da somatik kromozom sayısının yarıya indiği ve dört haploit hücrenin oluştuğu hücre bölünmesi. Mayoz bölünme. Redüksiyon bölünme.

İnsektivor : Böcekler ile beslenen canlılar. Böcek yiyen

İnvaginasyon : Bir oluşumun dış duvarının içe doğru yaptığı girinti.

İzospor : Benzer yapıdaki sporlar veya bu tip sporlara sahip canlılar, homospor.

İzotonik : Aynı ozmotik basınca sahip olan ortamlar. örneğin, Salpa'da kan, içindeki madde yoğunluğu (kan hücreleri, proteinler, mineraller vd.) bakımından deniz suyuyla eşdeğerdir.