a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

P - harfi ile başlayan terimler

Papilla : Tomur. Koni biçimindeki herhangi bir çıkıntı.

Parafiletik : Birden fazla atadan köken almış.

Parankima : İnce duvarlı, nisbeten farklılaşmamış hücrelerden oluşan, yapı ve görevi değişebilen, yumuşak bitki dokusu, parankima. Yassı solucanlarda kas tabakasıyla bağırsak arasında bulunan çeşitli hücrelerden oluşmuş sert doku. Bir organın zemin dokusu.

Parapod : Her vücut segmentinin yanında, bir çift halinde bulunan ve yer değiştirmeye yarayan yapılar.

Parazit : Başka türden bir canlının içinde veya üzerinde, kendisine besin veya barınak sağlayacak şekilde ancak aynı zamanda da diğer canlıya da zarar verecek şekilde yaşayan organizma, asalak.

Partenogenez : Yumurta hücrelerinin, sperm hücreleri ile döllenmeden mitoz geçirmeye başlayarak, bir canlıyı oluşturması şeklindeki üreme tipi.

Patojen : Zararlı, hastalık yapıcı.

Pektin : Özellikle bitki hücrelerinin orta lamelinde bulunan büyük moleküllü, karbonhidrat karışımı maddeler.

Pelajik : Deniz ya da göllerde tabana tutunarak ya da serbest halde yaşayan canlılar.

Penetrasyon : Nüfuz etmek, içine girmek, dalmak.

Peptidoglikan : Uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle (protein bağları) bağlandığı büyük moleküller.

Peptit bağı : Amino asitler arasındaki bağlar.

Periant : Çiçek örtüsü ve çiçek örtü yaprakları. Taç ve çanak yaprakların tümü. Bir çiçekte erkek organlar ve dişi organ dışında kalan parçalar.

Peristom : Yosunlarda (Bryofitler) kapsül açıldıktan sonra ağızda bir ya da iki sıralı silli halka yapısı. Silyat protozoonlarda, denizyıldızlarında, halkalı solucanlarda, böceklerde, derisi dikenlilerde, vb. ağız çevresi bölgesi.

Periton zarı : Karnın iç kısmını asarlayan zar, iki katlı karın zarı.

Peyzaj : Bir arazi parçasının ekolojik, biyolojik, yapısal ve tüm doğal özelliklerinin topluca anlatımı.

Pigment : Bitkilerde ve hayvanlarda bulunan renk maddelerinin genel adı.

Plankton : Suyun hareketiyle pasif olarak sürüklenen küçük canlıların genel adı.

Planktonik : Plankton yapısında olan ya da planktona ilişkin olan.

Plasenta : Anne ve yavru arasında, döl yatağı içerisinde kurulan ve madde alış verişine olanak tanıyan, damarlı ve süngerimsi yapı.

[12 3  >>