a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

T - harfi ile başlayan terimler

T- tubül : Transvers, eksene dikey tertiplenmiş hücre zarı invaginasyonunun oluşturduğu tubül.

Tagmata : Kaynaşmış ya da hareketli halde olabilen, özelleşmiş vücut bölümleri.

Taksonomi : Canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler.

Tal / Tallus : Kök, gövde ya da yaprak gibi doku özelleşmesi görülmeyen, alglerde ve bazı aşağı yapılı bitkilerde görülen vücut yapısı.

Tek yıllık bitki : Yaşam devirlerini bir yıl içinde tamamlayan bitkiler.

Tentakül : Uzantı.

terminatör gen : RNA polimerazın transkripsiyonu durdurmasına neden olan DNA dizisi.

Termofil : Yüksek sıcaklık seven.

Testa : Tohum kabuğu. Tohum dış örtüsü.

Testis : Erkeklerde üreme hücrelerini oluşturan, aynı zamanda eşey hormonları salgılayan bir bez niteliği de taşıyan organ, erbezi.

Totipotent : Bir organizmanın, embriyo dışı örtüler de dahil olmak üzere tüm hücrelerine farklılaşabilen hücreler. Totipotent bir hücreden, organizmanın tamamı meydana gelebiliyor.

transdüksiyon : Bir mikroorganizmadan bir diğerine virüs veya bakteriyofajlar aracılığıyla gen aktarılması olayı.

Translokasyon : Kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi şeklinde olan kromozom mutasyonu.

Triploblasti : Embriyonik gelişim sürecinde her 3 tabakanın da (endoderm, mezoderm ve ektoderm) oluşması, üç tabakalılık.

tRNA : Protein sentezi sırasında (translasyon) amino asitleri ribozoma taşıyan özel bir RNA çeşidi.

Tüberkül : Topuzcuk şeklindeki küçük ve yuvarlak çıkıntı ya da kabartılar.

Tubul : Hücre içerisinde veya doku içerisindeki tüpsü yapılara verilen genel ad.