a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

L - harfi ile başlayan terimler

Larva : Bazı hayvanların hayat devrelerinde görülen ve metamorfoz sonucunda ergin hale benzeyecek olan yavru evresi.

Lenf : Lenf damaları içerisinde dolaşan, kan plazması ve lenf proteinlerinden oluşan dolaşım sıvısı, akkan.

Lentisel : Kovucuk. Mantar özüne dönüşmüş gövde kısımlarında havanın girip çıkmasını sağlayan aralıklar.

Lignin : Odun özü denilen su geçirmez madde.

Lipaz : Lipidleri (yağları), yağ asitleri ve gliserine parçalayan sindirim enzimi.

Lizis : Parçalanma

Lob / lop : Beyin, karaciğer gibi organların parçaları bölümleri.

Lökoplast : Bazı bitki hücrelerinde yedek besin depolayan renksiz madde.

Lökosit : Akyuvar, fagositoz yapan, antikor üreten, renksiz kan hücresi.

Lökosit : Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan,genel olarak bağışıklıktan sorumlu beyaz çekirdekli kan hücresi, Akyuvar

Lokus : Kromozomların üzerlerinde genlerin bulunduğu özel yerler.

Lümen : Tüp ya da kese şeklindeki bir organ ya da organelin iç boşluğu.

Lütein : Folikül hücrelerinde meydana gelen, yumurta sarısına renk veren pigment.