Aglütinin : Belirli bir antijeni (genellikle alyuvar ya da bakteri) aglütinasyona uğratabilen antikor.

Ekleyen : biyonesa