a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

Biyoloji Sözlüğü

Arkegonyum : Genellikle şişe biçiminde, bir sıra verimsiz hücre tabakasıyla çevrilmiş boyun, karın kanal hücreleriyle yumurta hücresinden meydana gelmiş üreme organı.

Arkenteron : Embriyodaki ilkin bağırsak tüpü.

Arkeosit : Süngerlerde, besin depolayan amoeboid hücrelere verilen ad.

Asalak : Başka türden bir canlının içinde veya üzerinde, kendisine besin veya barınak sağlayacak şekilde ancak aynı zamanda da diğer canlıya da zarar verecek şekilde yaşayan organizma, parazit.

Asimetri : Herhangi bir simetri tipine sahip olmama durumu.

Ateş böceği : Karanlıkta ışıldama özelliği olan kanatlı böcek.

Atlas Kemiği : Boyun omurlarından en üstten birincisi.

Atmosfer : Dünya'yı çevreleyen ve çeşitli gazların karışımından oluşan hava tabakasına denir. Açık hava basıncının birimlerinden biridir. 1 atmosfer, deniz seviyesinde 76 cm yüksekliğindeki cıva sütununun yaptığı basınca eşittir.

Ayçiçeği : Papatyagiller (Compositae) familyasından, sarı çiçekli, meyveleri kuruyemiş olarak yenen ya da yağ eldesinde kullanılan, bir yıllık otsu bir bitki türü. Çekirdek, gündoğdu, günaşık, günebakan, gündöndü.

Bakteri : Prokaryot hücre yapısındaki mikroorganizma.

Balsam : Sıklıkla odunsu bitkilerden elde edilen reçine ve bu reçinelerden yapılan ilaç.

Balzam : Genellikle odunsu bitkilerden elde edilen reçine ve bu reçinelerden yapılan ilaç.

Basit yaprak : Yaprak ayası parçalara bölünmemiş, sap üzerinde bir parçadan oluşan yaprak.

Bentik : Bentik|Deniz ve tatlı sularda dip ya da taban bölgesine ilişkin.

besi doku : Bir tohumun çimlenip ilk yapraklarını verinceye kadar geçen sürede besin ihtiyacını karşılayan doku.

Bilateral Simetri : Vücudun tam ortasından geçen bir düzlemin, vücudu iki eş yarıya (sağ ve sol) ayırdığı simetri tipi.

Bileşik Yaprak : Yaprak ayası parçalara bölünmüş, yaprak çok sayıda yaprakçıklardan meydana gelir.

Biyolüminesans : Bazı canlılar tarafından, belirli bir metabolik yol izlenerek ışık meydana getirilmesi.

Biyom : Yaşam kuşakları. Yeryüzünün geniş alanlarına yayılmış bitki ve hayvanların doğal olarak kümelendirilebilicek özellikte olanlarının bulunduğu yaşama alanları.

Blastomer : Embriyoda bulunan genç hücreler.

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>