a b c ç d e f g h i ı j k l m n o ö p q r s ş t u ü v w x y z #

Biyoloji Sözlüğü

Blastopor : Embriyoda, dış hücrelerin içeri çökmesiyle oluşan ilkin girintinin açıklık kısmı, ilkin ağız açıklığı.

Blastosöl : Embriyonun erken safhasında, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilkin vücut boşluğu.

Brakte : Çiçek sapı yaprakçığı. Çiçek sapının kaidesinde, sapın gövdeye bağlandığı yerde bulunan yaprakçık.

Brakteol : İkinci derecedeki brakte. Çiçek sapının üzerinde bulunan küçük yaprakçık.

Calyx : Mercanlarda, kalsiyum karbonat yapıda olan, kase şeklindeki dış iskelet.

Cephalothorax : Baş ve gövdenin kaynaşmış hali.

Cercus (Serkus) : Bazı canlı gruplarında, vücudun sonunda görülen ve çeşitli şekillerde olabilen, kuyruk benzeri uzantı.

Çevre Bilimi : Canlıların birbirleri ile ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı. Ekoloji.

Çok yıllık bitki : Yaşamlarını iki yıldan fazla sürdüren bitkiler.

Çomak Hücreleri : Retinada bulunan ve beyaz ışığa karşı duyarlı olan, çubuk şeklindeki hücreler.

Dekumbent : Kalkık uçlu. Yalnız dalların uç kısmı yukarı doğru yükselmiş yerde yatık olarak gelişen bitki.

Dekurrent : Aşağı doğru sarkarak uzayan. Yaprak ayasının gövde üzerine yapışık olarak aşağı doğru uzaması.

Delesyon : Bir tip kromozom mutasyonu sonucunda DNA daki bir bazın yada bazların yok olması hali.

Deltat : Eşkenar üçgen biçiminde. Yaprak sapı üçgeninin tabanının ortasında bulunur.

Dendroid : Ağaç dalı biçiminde dallanmış tüy.

Dendroloji : Botaniğin ağaç özelliğindeki bitkilerini inceleyen ve araştıran bilim dalı.

Dentat : Dişli. İri ve keskin olan dişlerin eksenleri yaprağa dikey durumdadır.

Dentikulat : Küçük dişli. Dentat ile aynı biçimde olup daha küçük olan diş.

Dentin : Kollajen ve kalsiyum tuzlarından oluşan, diş ya da pul yapısında bulunabilen sert madde.

Dentisid kapsula : Dişli kapsül. Açılma kapsülün uç kısmındaki dişlerin birleştikleri yerde olur.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>