Göz Muayenesi Sırasında Alzheimer Tahmini

Yayınlanma Sağlık


Hafıza kaybı ve bilişsel yetilerin azalması gibi belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce bile Alzheimer hastalığı beyne zarar vermeye başlayabiliyor. Dolayısıyla insanların beyinlerindeki anormal durumları tespit ederek erken Alzheimer teşhisi yapmak mümkün. Bugün bu amaçla kullanılan yöntemler hem pahalı hem de vücuda müdahale edilmesini gerektiriyor.
 
Geçmişte Alzheimer sebebiyle hayatını kaybetmiş insanların gözleri üzerinde yapılan incelemelerde retinanın merkezinde incelmeler ve optik sinirde (görevi retinayla beyin arasında bağlantı kurmaktır) bozulmalar gözlemlenmişti. 

Bu bilgiden yola çıkan bir grup araştırmacı,  göz muayeneleri sırasında erken Alzheimer teşhisine imkan veren bir yöntem geliştirdi. Dr. Bliss E.  O'Bryhim ve arkadaşlan tarafından yapılan araştırmanın sonuçlan ]AMA Ophtalmalogy'de yayımlandı. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan araştırmacılar, yaşlan 70-80 arasında değişen 30 denek üzerinde çalışmalar yapmış.
 
Deneklerin hiç birinde Alzheimer belirtisi yok. Ancak yarısının beyinlerinde Alzheimer ile ilişkilendirilen amiloid ve tau proteinleri  yüksek miktarda bulunuyor ve dolayısıyla gelecekte Alzheimer'a yakalanma ihtimalleri var.

Araştırmacılar deneklerin gözlerini "optik bağdaşımlı tomografi anjiyografi" olarak adlandırılan  bir yöntemle incelediklerinde beyinlerinde yüksek miktarda amiloid ve tau proteinleri  bulanan deneklerin retinalarının merkezinde önemli miktarda incelme olduğunu tespit etmiş. 

Retinanın merkezinde kan damarlarının olmadığı küçük bir bölge vardır. Araştırmacılar, Alzheimer'a yakalanma ihtimali bulunan deneklerde bu bölgenin belirgin biçimde büyüdüğünü gözlemlemiş. 

Günümüzde retinanın kalınlığını belirleyebilen testlere pek çok göz muayenehanesinde rastlamak mümkün. Dolayısıyla gelecekte göz muayeneleri sayesinde Alzheimer'a yakalanma ihtimali olan hastalan tespit etmek ve erken tedaviye başlayarak hastalığın vereceği zararları en aza indirmek mümkün olabilir.