Yapay Zeka Kalbinizden Haber Veriyor

Yayınlanma Sağlık


Hastaların kalp rahatstzlığı nedeniyle ne zaman öleceklerini tahmin eden bir yapay zeka programı geliştiren araştırmacılar bu yazılımın doktorların hastanın durumunun daha kötüye gitmeden nasıl bir tedavi uygulayacaklarıyla ilgili bilinçli karar vermesi için kullanılabileceğini umut ediyor.

Akciğerlerdeki yüksek kan basıncı kalbin bir bölümüne zarar veriyor ve hastaların yaklaştk üçte biri teşhis konulduktan 5 yıl sonra hayatını kaybediyor.

Londra MRC Ttp Bilimleri Enstitüsü'nden araştınnacılann geliştirdiği yazılım akciğer yüksek tansiyonu olan hastalardan alınan manyetik rezonans görüntüleme taramalannı, kan testleri sonuçlarını ve kalpteki soruna dair bir işareti ayırt etmek için kalp atışlannı tanıyor. Daha sonra veriler her hastanın sanal üç boyutlu kalp görüntüsünü oluşturmak için kullanılıyor.

Sonuçlan Radiology dergisinde yayımlanan çalışmada yazılım 256 hastanın kalbinin manyetik rezonans görüntüleme taramalannı ve kan testi sonuçlannı analiz etti. Her bir kalp atışı sırasında kalbin yapısındaki 30.000 ayrı noktanın hareketi ölçüldü. Elde edilen veriler hastalann geçmiş 8 yıllık sağlık kayıtlarıyla birleştirildi, yapay zeka kalpteki anormallikleri tespit ederek hastaların ne zaman öleceğini tahmin etti.

Yazılım gelecekteki yaklaşık beş yıl için tahminde bulanabiliyor. Yazılım 256 hastadan kaçının bir yıl sonra hayatta olacağı yönündeki tahminini %80 doğrulukla yaptı. Doktorlann yaptığı tahminin doğruluk payı ise %60. Araştırma ekibinden Dr. Declan O'Regan yapay zeka sayesinde kişiye özel tedavi uygulanabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar bu teknolojiyi aynı zamanda kardiyomiyopati gibi başka kalp hastalıkları için de kullanmak istiyor. İngiliz Kalp Vakfı'ndan Dr. Mike Knapton klinik uygulamalarda bu yazılımın kullanılmasının, hastanın durumu kötüye gitmeden ve akciğer nakline ihtiyaç kalmadan doğru tedavi almasını sağlayacağını düşünüyor.