Reflü İlaçları Felç Riskini Artırıyor mu?

Yayınlanma SağlıkYaygın olarak kullanılan reflü ilaçları ile demans, böbrek ve kalp problemleri arasında bir bağlantı olup olmadığı hâlihazırda araştırılıyor.

Bu listeye yeni bir sağlık sorunu daha eklenmek üzere. Danimarka’daki yaklaşık 250.000 tıp kaydı incelendi ve reflü tedavisi için kullanılan ilaçlarla felç arasında da bir ilişki olabileceği sonucuna varıldı.

Kopenhag’daki Danimarka Kalp Vakfı’ndan araştırmacılar 1997-2012 yılları arasında reflü şikâyetiyle mide endoskopisi yaptıran hastaları inceledi. Çalışmada hastaların yaklaşık 9500’ünün beyindeki bir damarın kan pıhtısıyla tıkanması sonucu ortaya çıkan iskemik inme yaşadığı tespit edildi.

Amerikan Kalp Derneği’nin 15 Kasım 2016’da yapılan yıllık toplantısında bir reflü ilacı türü olan proton pompası baskılayıcıları alan hastalarda felç riskinin %21 daha yüksek olduğu açıklandı. İlacı en düşük dozda (alınan ilaca bağlı olarak günde 10-20 mg) alan kişiler yüksek risk taşımıyor. Ancak ilaç en yüksek dozlarda alındığında risk artıyor. Örneğin Prevacid günde 60 mg’dan fazla alındığından risk %30 artıyor, Protonix adı verilen ilaç günde 80 mg’dan fazla alınırsa risk %94 artıyor.

Prilosec ve Nexium içinse felç riski bu aralığın altında. Proton pompası baskılayıcı ilaçlar 1980’lerde piyasaya çıktığında hem reçeteli hem de reçetesiz alınabiliyordu. Araştırma ekibinden Thomas Sehested pahalı olmasına rağmen proton pompası baskılayıcı ilaçların kullanımının gün geçtikçe arttığını belirtiyor ve ekliyor: “İnsanlar genellikle bu ilaçları yeterli sebep olmadan uzun bir süre kullanıyor”.

Sehested hastaların bu ilaçları kullanmaları gerekip gerekmediğini öğrenmek için mutlaka doktorlarına danışmalarını öneriyor.