Dişi Kuşlar Avcılar Yüzünden mi Ötmüyor?

Yayınlanma Biyoloji

Geçtiğimiz ay Biology Letters’ da yayımlanan bir araştırmaya göre belli bir kuş türünün dişilerinin avcıları (avcı hayvanları) yuvaya çekmemek için ötmeyi bırakmış olabileceği ortaya çıktı.

Bugüne kadar daha çok erkek kuşların ötüşü ile ilgili araştırma yapılmış, dişi kuşların ötüşüne ilişkin az sayıda çalışma gerçekleştirilmişti. Bu konudaki genel yaklaşım erkek kuşların dişileri etkilemek için öttüğü, dişilerin ise ötmek için belirli bir nedenleri olmadığına yönelikti.

Ancak 2013 yılında yapılan bir çalışma ötücü dişi kuşların da yaklaşık %71’inin öttüğünü ortaya çıkarmıştı. Bu yeni çalışmada ise araştırmacılar çöl çit kuşunun neden, ne zaman öttüğü ve ötüşüyle herhangi bir tehlikeye yol açıp açmadığını anlamak amacıyla yola çıktı.

Bunun için Avustralya’nın vahşi bölgelerinde 72 yuvalama alanı yakınlarında gözlem istasyonları kuruldu ve kuşlar 2 yıl boyunca gözlemlendi. Buna göre erkek kuşlar avlandıktan sonra yuvaya döndüklerini belli etmek için ötüyor, eşleri olan dişi kuşlar da buna aynı şekilde öterek karşılık veriyordu.

Araştırmacılar dişilerin bu ötüşünün yavruları ya da yumurtaları tehlikeye atıp atmadığını öğrenmek için yapay yuvalar ekleyip içine yumurtalar yerleştirdi ve bu yuvalardan dişi kuşların daha önce kaydedilmiş ötüşünü çaldı. Saat başı olan ötüş çalma sıklığı değiştirilerek bunun, avcı hayvanların yumurtaları yemesi üzerinde bir değişiklik yaratıp yaratmadığı gözlemlendi.

Buna göre avcılar saatte 20 ötüş duydukları zamanlarda %40 olasılıkla yumurtaları yiyor, saatte 6 ötüş duydukları zamanlarda ise bu olasılık %20’ye düşüyordu. Bu da uzmanların dişi kuşların ötüş sıklığının yuvayı korumayla bir bağlantısı olabileceği yönündeki görüşünü desteklemiş oldu.