Buzulların Erimesi İklim Değişiminin Etkilerini Azaltıyor

Yayınlanma Biyoloji

Buzdağları küresel ısınmanın bir sonucu olarak eriyor ve bu erime deniz seviyesinin yükselmesinde başlıca etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Ancak geçtiğimiz ay Nature Geoscience’ta yayımlanan bir çalışma buzdağlarının erimesinin aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlattığını ortaya çıkardı.

Buna göre buzulların eridikten sonra geride bıraktığı fitoplankton adı verilen algler önemli miktarda CO2 tutuyor.

Araştırmacılar bunun için Güney Okyanusu (Antarktika Okyanusu) üzerindeki dev buzulları gösteren, yüksek çözünürlüklü 175 uydu fotoğrafını inceledi.

Sürüklenen ve zamanla küçülen buzullar arkalarında kilometrelerce uzunlukta yeşil izler bırakıyordu. Bu izler buzulun erimesi sonucunda ortaya çıkan demirce zengin, besin değeri yüksek sularda gelişen fitoplanktonlardan oluşuyordu.

Araştırmacıların hesaplarına göre bu fitoplanktonların tuttuğu CO2, Güney Okyanusu’nun tamamının hapsettiği CO2’nin %20’sini oluşturuyordu.

Buzulların erimesinin iklim değişikliği üzerinde etkisi tehlikeli kabul ediliyor olsa da, uzmanlar bu çalışmaya dayanarak CO2 seviyesindeki azalmanın önümüzdeki yıllarda gerçekleşeceğini öngördükleri bazı değişimleri hafifletebileceğini öne sürüyor.