Yeni Bir Malzemeden Elektrik Üretilirse

Yayınlanma Bilim ve teknoloji


Oulu Üniversitesi'nden bilim irısanlan farklı enerji türlerini elektriğe dönüştüren yeni bir malzeme keşfetti.

Bu malzeme belirli enerji türlerini elektriğe dönüştüren ve perovskit kristal olarak bilinen kristal ailesinden bir kristal çeşidi. İsmini kimyasal formülünden alan bu yeni malzeme (KBNNO) ısıyı, görünür ışığı ve basınçtaki değişiklikleri elektriğe dönüştürüyor.

Diğer perovskit kristaller gibi KBNNO da ferroelektrik olduğu için bir elektrik alan uygulandığında kendi kutuplannı değiştirme özelliği var. Bu malzeme küçük pusula iğneleri gibi elektriksel iki uçlu olarak düzenlenmiş, herhangi bir fiziksel değişim olduğunda bu uçlar hizalanıyor ve akım oluşuyor.

KBNNO'nun görünür ışığı elektriğe dönüştürdüğünü gösteren, sıfırın altında bir kaç yüz derece sıcaklıklarda test edildiği önceki çalışmalann genişletildiği ve Applied Physics Letters dergisinde yayımlanan bu yeni çalışmada KBNNO oda sıcaklığında test edildi.

Ekip KBNNO'nun ışığı elektriğe dönüştürme yeteneğini incelerken, aynı zamanda malzemenin basınç altında ve sıcaklık değiştiğinde verdiği tepkiyi de inceledi. Elde edilen verilere bakıldığında bu malzeme tüm bu değişiklikleri elektrik üretmek için kullanabilirken malzemenin daha özelleşmiş bazı kristaller kadar iyi olmadığı tespit edildi.

Ancak araştırmacılar bu malzemeyi geliştirebilecekleri konusunda hayli iyimser. Böyle bir malzemenin sanayide cihazları bir prize takmaya gerek kalmadan çevresel kaynaklan kullanarak şarj etmek için kullanılabileceği düşünülüyor.