Pullu Memeli Hayvan "Pangolin"

Yayınlanma İlginç canlılar"Aklınıza gelen en ilginç hayvan nedir?" sorusuna verilecek cevaplar arasında pangolin muhtemelen ilk sıralarda yer alır.

Pangolin, derisi pullarla kaplı tek me­meli hayvandır. Pangolinlerin vücutları, başları, kuyruk ve üyelerinin üst kısmı keratinden oluşan pullarla kaplıdır. Pullar, vücut ağırlıklarının %20'sini oluşturur.

En büyük özellikleri herhangi bir tehlike kar­şısında hızlıca top gibi yuvarlak hale geç­meleridir. Çok güçlü kolları ve pençeleri vardır. Çok sert zeminleri dahi kolayca ka­za bilirler.

Geceleri etkindirler ve tek başla­rına yaşarlar. Böcekçil olarak beslenirler. Karınca ve termitleri sıklıkla tüketirler. Karınca saldırılarından korunmak için kulak ve burunlarını kapatabilirler. Vücutlarından bile uzun olabilen dilleri vardır. Çalılık yerler ve otlak alanlarda yaşarlar. 
 
Adlarını Malay dilinde yuvarlanan bir şey anlamına gelen "penngguling" keli­mesinden alırlar. Dünyada dördü Afri­ka'da, dördü de Asya'da olmak üzere se­kiz pangolin türü yaşar.

En büyükleri 180 cm uzunluğundaki dev yer pangolini, en küçüğüyse 95 cm uzunluğundaki siyah belli pangolindir. 

Tüm türlerin soyları tehlike altındadır. Yuvarlak hale geçtiklerinde onları dış düş­manlarına karşı koruyan keratinli zırh, kaçak avcılara karşı koruyamaz.

Bundan dolayı yasak olmasına rağmen avcılar ta­rafından sıklıkla avlanırlar. Hatta dünya üzerinde en fazla yasa dışı ticareti yapılan hayvan olarak biliniyor. Afrika'da etleri için Çin'deyse bazı hastalıklara iyi geldiği inancıyla yoğun biçimde kaçak olarak av­lanıyor.