Turna Balığı

Yayınlanma İlginç canlılarTatlısu ekosistemleri (göl, akarsu vb) farklı öneme sahip yerlerdir. Tatlısu ekosistemlerinde bitkilerin yanı sıra omurgasızlar ve balıklar da yaşar.

Tatlısu balıklarının en bilinen ve en yırtıcı türü turna (Esox lucius) olarak kabul edilir. Kendi türünden küçük bireyleri avlayabilen turnalar aynı zamanda ekonomik değeri olan bir türdür.

Ağırlıklarının %10-%20’si kadar miktarda avlanabilirler. Bazı ülkelerde yüksek miktarlarda yetiştiriciliği yapılır. Ülkemizde yetiştiricilik çok yaygın değildir.

Bununla beraber gittikçe azalan doğal stokların desteklenmesi için yetiştiriciliğinin artırılması da öneriliyor.

Boyları 70-120 cm (en fazla 150 cm), ağırlıkları 15-20 (en fazla 35 kg) kadar olur.

Otuz yıl kadar yaşayabilirler. Burun kısımları uzun ve yassıdır ve ördek gagasına benzer. Erkek bireyler dişiye göre daha uzun olur.