MRI ile Otizm Tahmini

Yayınlanma Sağlık


Dünya genelinde on milyonlarca otizmli insan var. Özellikle büyük kardeşlerinde de otizm hastalığı olan çocuklar büyük risk altında. Çalışmalar ağabeyi ya da ablası otizmli bebeklerin yaklaşık %20'sinin 24 aylık olduktan sonra otistik davranışlar sergilemeye başladığını gösteriyor. Ge

çmişte hangi bebeklerin risk altında olduğu önceden tahmin edilemiyordu. Ancak Kuzey Carolina Üniversitesi'nde (ABD) çalışan bir grup araştırmacı yakın zamanlarda bu konuda çok önemli bir çalışmaya imza attı.

Araştırmacılar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle elde edilen verileri kullanarak hangi bebeklerde otizmin ortaya çıkacağını %80 doğrulukla tahmin etmeyi başardı.

Dr. Heather Cody Hazlett ve arkadaşlarının yaptığı araştırmanın sonuçlan Nature'da yayımlandı. Araştırmacılar büyük kardeşleri otizm hastası olan çok sayıda bebeğin beyinlerini 6, 12 ve 24 aylıkken MRI ile görüntülemiş.

Sonuçlar, iki yaşından sonra davranış bozukluktan göstermeye başlayan bebeklerin beyinlerinin yüzey alanının 6-12 aylık dönemde aşırı derecede büyüdüğünü gösteriyor. Bu durum 12- 24 aylık dönemde beyin hacminin aşın derecede artmasıyla ve otizm belirtileri ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor.

Araştırmacılar MRI verilerini kullanarak hangi bebeklerin yüksek otizm riski altında olduğunu belirlemek için bir algoritma da geliştirmiş. Bu algoritmayı kullanarak yapılan tahminler %80 doğru sonuç veriyor.

Araştırmacılar geliştirdikleri yöntemi kullanarak henüz otizm belirtileri ortaya çıkmamış bebekler üzerinde deneyler yapmayı ve otizmin ortaya çıkmasını engelleyebilecek tedaviler geliştirmeyi planlıyor.